Centralized.


– The centralized network is obviously vulnerable as destruction of a single central node destroys communication between the end stations.1

POSTLISTE: Verkty for søking i offentlege postjournalar

Studentar ved bachelorprogrammet nye medier gjennomførar kvar vår ein praksisperiode hos mediebedrifter i Bergen. Studentgruppa var praktikantar hos Bergens Tidende våren 2013 og utvikla eit søkjesystem for søk i offentlege journalar, postliste.no. Del artikkelen:... read more
1Baran “On Distributed Communications Networks”, side 1. Baran, Paul. “On Distributed Communications Networks”. IEEE Transactions on Communications Systems 12, nr 1 (1964): side 1.