Decentralized.


– Such a network is sometimes called a “decentralized” network, because complete reliance upon a single point is not always required.1

“Tilhører”: Ei lokativ lydreise

Jon Hoem er Førsteamanuensis på Høgskulen i Bergen, senter for nye medier. Han forskar på blant anna webmedier og lokative medier. — «Tilhører» er både eit kunstprosjekt og eit forsøk der vi prøvar ny teknologi, seier Hoem. Kan redaksjonar dra nytte av eit slikt... read more

JUICE: Innovative search engine for journalists

– JUICE is a digital prototype to support creative thinking by journalists during the early development of news stories, says professor Neil Maiden. Neil Maiden is one of the team members behind JUICE, and they have created an innovative search engine for journalists.... read more

BT Personalisering: Ei skreddarsydd avisframside

Studentar ved bachelorprogrammet nye medier har denne våren vore praktikantar hos mediebedrifter i Bergen. Martin Tuft Torvund og Tom Strømø ei gruppe som har utvikla ein journalistisk prototype med hovudfokus på personalisering hos Bergens Tidene. Vil løysinga bli... read more

NewsCloud: – Ein app for avisredaksjonar?

– Godt innhald må framleis skapast som før, men det kan bli formidla på nye og originale måtar, seier Bjørnar Tessem. – Vi har laga ein app der brukaren kan lese Bergens Tidende-artiklar frå 2012 til 2015 utifrå kvar i byen dei er.                                    ... read more
1Baran “On Distributed Communications Networks”, side 1. Baran, Paul. “On Distributed Communications Networks”IEEE Transactions on Communications Systems 12, nr 1 (1964): side 1.