Radio Intelligens


Radio intelligens på TekLab

Radio Intelligens utforskar alternativ til DAB-radio innafor medier knytta til radio og lydmedium, påbegynt i 2014. Under denne paraplyen har det vorte laga fleire prototypar som testar ulike løysingar for lydbasert, lokasjonssensitiv journalistikk og informasjon, med sterk inspirasjon frå det tradisjonelle radiomediet. Amplifon og Auditor er to avslutta prosjekt som ligg under denne paraplyen. I 2017 og 2018 samarbeider Radio Intelligens med Capsule.FM, eit radio-orientert mediefirma som er basert i Berlin.

Teknologi
Radio Intelligens brukar kunstig intelligens-verktøy, syntetisk tale, lokasjonsbaserte tenester, og talegjenkjenning, mobilt grensesnitt. iPhone-app for bruk med noise-cancelling øyretelefonar.

Verdiorientering
Dette er eit transgressivt prosjekt som skal utfordra rådande praksis i radiojournalistikken. Prosjektet skal bruka responsible research and innovation (RRI) for å takla dei etiske utfordringane som oppstår når ein erstattar menneskestemmer med datastemmer i radiomediet.

Capsule.fm anmeldelse

“Welcome” sier en rolig stemme idet du logger deg på Capsule.fm. Uttalen er ikke plettfri, men langt bedre enn forventet av en kunstig stemme. “My name is Miranda” fortsetter hun. Telefonen ligger på bordet foran meg mens jeg lytter spent til fortsettelsen med... read more

Norsk radio må reddast

Norsk radio risikerer å visna bort i skuggen av DAB-monolitten. Om nokre dagar byrjar dei å skru av FM-sendenettet rundt om i Noreg. Kva kjem til å skje med norsk radiolytting når omstillingsprosessen er fullført? Del artikkelen: LinkedIn Twitter Facebook Skriven av:... read more

Samarbeidspartnarar

Finansiering:

Radio Intelligens er basert på arbeidet med Amplifon og Auditor, og har fått støtte frå UH-nett Vest “Forsking på Tvers”, 2013 og 2014, og fekk “Små driftsmidlar” frå institutt for Informasjons- og medievitskap UiB, i 2014 og 2015.

Støtte frå Innovasjonsrammen, NCE Media og NFR.

Støtte til bruk av kunstig intelligens-verktøy i undervisninga i Media City Bergen

 

Deltakarar:

Lars Nyre, professor ved UiB.

Espen Systad, Capsule.FM

Anders Fagerjord, professor II ved UiB.

Jon Hoem, fyrsteamanuensis ved HVL.

Christine Mæland, master i medievitskap ved UiB og vitskapsjournalist i TekLab.