Seminar om forsking, innovasjon og teknologi.


Seminar med fokus på teknologi

Delta på seminar der forskarar presenterar si forsking med hovudfokus på teknologi. Tidlegare seminar ved TekLab har tatt føre seg blant anna lokative teknologiar, business driven innovation, semantic findability in news media, og kreativ støtte for journalistar.

Dersom du vil halda eit seminar med fokus på teknologi, kan du kontakte Lars Nyre.

Seminar etter årstall